Return to RDC Operating Entities

Your language:   English   Estonian
 


Update


ERCF ended operations at the end of 2011, having disbursed 100% of its funds over 5 years as planned.
 

BRS-i osanikud lõpetavad oma Eesti heategevusprojekti
Eesti Päevaleht  |  14. detsember 2011  (PDF 1.9 MB)


Missioon

Eesti Raudteekultuuri Sihtasutus on Eesti Vabariigis, Tallinnas asuv eraõiguslik sihtasutus. Sihtasutuse missiooniks on arendada ja edendada Eesti raudteekultuuri ning -pärandit Eesti raudteede ajaloo säilitamise, raudteeohutuse ning raudteetööliste toetamise teel.

Sihtasutuse eesmärgid saavutatakse rahaliste toetuste kaudu sihtasutuse missiooniga kooskõlas olevatele mittetulundusühingutele ja projektidele. Sihtasutus kavateb annetada ligikaudu 1 000 000 Eesti krooni aastas kuni aastani 2012.

 Juhtkond

Sihtasutuse juhtkonda kuuluvad:

 • Henry Posner III
  Nõukogu esimees

 • Ed Burkhardt
  Nõukogu liige

 • Guido Sammelselg
  Nõukogu liige

 • Riivo Sinijarv
  Juhatuse esimees

Härrad Burkhardt, Sammelselg ja Posner kuulusid 2001. kuni 2007. aastani Eesti Raudtee (EVR) suuromanikuks ja  operaatoriks olnud investeerimisgrupi Baltic Rail Services (BRS) asutajate hulka. Hr Sinijärv oli samal ajaperioodil EVR-i tegevjuhi asetäitja.

Nende erasektori juhtimises veedetud aastate jooksul edenes EVR-i ohutuskultuur, mille tagajärjel vähenes tervisekahjustuste määr märkimisväärse 75% võrra. Lisaks on EVR-i sponsoreeritav Operation Lifesaver-Estonia hoolimata rongiliikluse tihenemisest kaasa aidanud raudteeületuskohtadel esinevate õnnetusjuhtumite vähenemisele.

BRS asutas sihtasutuse eesmärgiga seda kultuuripärandit edasi viia ning edendada oma raudteeohutuse alaseid põhiväärtusi, hoolimist Eesti raudteetööliste ja nende perekondade vastu igas vallas ning lugupidamist EVR-i olulise rolli vastu riigi ajaloos ja majanduses.


Projektid

2008. aastal annetas sihtasutus 909 000 Eesti krooni alljärgnevatele projektidele:

Eesti Muuseumraudtee Lavassaares – Pärnu lõhutud auruveduri parandustööd.

Eesti Raudteemuuseum Haapsalus – 3 auruveduri renoveerimine ja kosmeetilised parandustööd.

Operation Lifesaver-Estonia - Eesti politseiametnike varustamine esitluskomplektidega, sealhulgas tehniliste vahenditega raudteeohutusalaste esitluste läbiviimiseks. Esitluskomplektid jagati politsei Põhja, Lääne, Lõuna ja Ida prefektuuride vahel vastavalt päästeüksustele.

Eesti Raudtee auruveduri L1E restaureerimine – koos EVR-i poolt samas summas välja pandud rahaliste vahenditega renoveeriti “L” auruvedur, mis on nüüd eksponeeritud EVR-i uues peahoones.


Kontakt

Hr Riivo Sinijarv
Juhatuse esimees
E
esti Raudteekultuuri Sihtasutus
Registrikood 90009513
Toompuiestee 35
10149 Tallinn
Telefon:   661 3120
Faks:   661 3121


Olulised viited

Eesti Raudtee (www.evr.ee)

Haapsalu raudteemuuseum (www.jaam.ee)

Lavassaare muuseumraudtee (www.museumrailway.ee/)

Operation Lifesaver-Estonia (www.operationlifesaver.eu/)

Rail World, Inc. (www.railworld-inc.com)

© 2009
-2010 Eesti Raudteekultuuri Sihtasutus  ·  Estonian Railway Culture Foundation
Kõik fotod kuuluvad Railroad Development Corporation'ile. Loata kopeerimine on keelatud.